מקצוע מידע על מקצוע : התכנון העירוני, האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו - 016709

016709 - התכנון העירוני, האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: מושגים בתכנון ערים וחקר מערכות התחבורה, כולל: ההירארכיה התכנונית בישראל, חוק התכנון והבניה, תכנית מתאר ארצית תמא-53. המערכת התחבורתית הארצית כפי שמוצגת בתמאות השונות (תמא 3-דרכים, תמא 23) מסילות ברזל, תכניות מקומיות ואזוריות ומערכות התחבורה המוצעות בהן. נספחי תנועה ותקני חניה, הפיתוח המרחבי ככלי לפיתוח מערכת נגישות, ההשפעות התחבורתיות על התכנון העירוני/איזורי ועל האוכלוסיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 routledge j.p. rodrigue, c. comtois and j.p. rodrigue, c. comtois and the geography of transport systems
2001 oxford university press inc. g. marlon , b. and r. crane travel by design, the influence of urban form on travel

נערך בתאריך 04/03/2021 בשעה 18:08:26