מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניתוח השקעות בשוק הנדל"ן - 016630 (Current)

016630 - מבוא לניתוח השקעות בשוק הנדל"ן
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014615 מבוא לניהול פיננסי בבנייה       מקצועות קדם


דרך הפעולה של שווקי הנדל"ן - השטחים (קביעת דמי השכירות) , נכסי הנדל"ן (הערכת שווי), ופיתוח הנדל"ן (פרויקטי בניה), מבוא למודלים בסיסיים בתחום הכלכלה האורבנית. מאפייני הסקטורים השונים של שוק הנדל"ן (מסחרי, הארחה, קמעונאי, ולוגיסטיקה) תוך התמקדות במאפייני הניתוח של שוק הדיור שיקולים במימון ובמיסוי השקעה בנדל"ן. בניית תוכנית עסקית לפרויקט ההשקעה, המתבססת על בחינות רגישות שונות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח את מערכת הביקוש וההיצע בשוק הנדל"ן
2. להבין את המאפיינים של קביעת שימושי קרקע בערים.
3. להבין את שיקולי המימון והמיסוי בבואו לנתח השקעה בשוקי הנדל"ן.
4. להכין תוכנית עסקית לפרויקט השקעה בנדל"ן.


הערות
הקורס מוגבל ל 20- סטודנטים, מתוכם 5
סטודנטים מתואר ראשון שצברו מעל
100 נק"ז (לא כולל סמסטר חורף נוכחי).


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
535 בורוביץ 08:30-11:30 ב אינגינר זיצ'ק-פנחס ענת הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 3rd edition on course learning d. geltner, n.g. miller, j. clayton, d. geltner, n.g. miller, j. clayton, commercial real estate analysis and investments
1995 prentice hall. denise dipasquale and william c. wheaton urban economics and real estate markets.
2016 mcgraw-hill education, 15th edition w.brueggeman and j. fisher real estate finance and investments

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:31:35