מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מכניות וחשמליות בבניינים - 016620

016620 - מערכות מכניות וחשמליות בבניינים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  206567 בקרת הסביבה ומערכות בניין       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  018620 מערכות מכניות וחשמליות לבנינים       מקצועות זהים


מערכות מיזוג אויר: יסודות תורת האויר הלח, חישובי עומס, שיטות מיזוג אויר, חישוב תעלות, תחזוקה ובטיחות. מערכות תברואה: עקרונות זרימה מאולצת בצינורות, עקרונות זרימה גרויטציונית בצנורות, מערכת הספקת מים חמים/קרים, חישוב צנרת הספקה, עקרונות תכנון מערכת דלוחין/שופכין, חישוב צנרת דלוחין, חישוב צנרת ניקוז, מערכות סולריות, משאבות, מיכלים, תחזוקה. מערכות שירות אחרות: עקרונות תכנון ספרינקלרים, עקרונות בחירת מעלית, תחזוקה, אינטגרציה של בניין עם מערכות שירות.בקרת מבנה ומערכות ייעודיות: בקרת כניסה, בקרת כיבוי אש, בקרת מעליות. תיאום תכנון מערכות: תיאום תכנון בדו-מימד, שילוב bim בתכנון מערכות, תיאום אזורים ייעודיים במבנים עתירי מערכות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את מערכות הבנין על כל מרכיביהן.
2. להבין את המורכבות והחשיבות של תיאום תכנון מערכות.
3. לתאם את עבודת התכן של צוות בעלי המקצוע בתחומים השונים.
4. לזהות חוסר התאמה תכנוני בין המערכות השונות.


נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 03:26:30