מקצוע מידע על מקצוע : תכן טפסות לבטון - 016619

016619 - תכן טפסות לבטון
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
  014609 מיכון בבנייה ו -    
) 014610 שיטות ביצוע בבנייה ו -    
 
  018619 תכן טפסות מיוחדות ופיגומים       מקצועות זהים


מבוא לטפסות, סיווג טפסות, היבטי ביצוע והיבטים כלכליים, תפקידי מהנדס הביצוע, עקרונות תכן טפסות, שיטת המאמצים המותרים, תכן טפסות במצב גבולי, תקינה לטפסות, עומסים אנכיים ואופקיים, חישוב סטטי וחישוב כלכלי, תשומות עבודה, בטיחות בטפסות, תכן טפסה אופקית, תכן טפסה אנכית, תכן טפסה מבוססת מגדלי תמיכה גבוהים, טפסות מודולריות, טפסות מתועשות, טפסות מיוחדות, טפסות לגשרים,טפסות למנהרות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 macgraw-hell   construction planning, equipment and methods
2002   שפירא יישום התקן הישראלי לטפסות)מהדורה שניה מעודכנת(.

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 21:42:38