מקצוע מידע על מקצוע : בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה - 016505

016505 - בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014108 סטטיקת מבנים   (   מקצועות קדם
) 014505 חומרי בנייה ו -    
 
  018505 בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה       מקצועות זהים


מבנה עץ ותכונותיו המכניות והפיסיקליות (מראה, צפיפות, תכולת רטיבות ושינויי נפח, חוזק וצורות כשל, עיבורים). קשר בין מבנה ותכונות. מיון וסיווג של עצים לפי תכונות מכניות. ייצור עץ, לבידים ומוצרי עץ. חיבורים בעץ. רכיבים מרוכבים מעץ. בלייה, קיימות והגנת עץ ושימורו. עקרונות תכן מבני עץ. מבנים מעץ.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1981 macmillan press h.e. desch timber its structure properties and utilisation

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 16:19:12