מקצוע מידע על מקצוע : אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה - 016504 (Current)

016504 - אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014003 סטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 014505 חומרי בנייה ו -    


הקורס דן בהיבטים שונים של אבטחת איכות ובקרת איכות באתרי בנייה ומפעלים. במסגרת הקורס ילמדו עקרונות בקרת איכות ואבטחת איכות והכלים המתמטיים המתאימים, דרכים מעשיות ליישום בקרת האיכות ובעיות ספציפיות של אבטחת ובקרת איכות בתכנון, באתר הבנייה, בעבודות תשתית ועפר, במפעל הטרומי ובמפעל המייצר חומרים ורכיבים לתעשיות הבניה.


הערות
קבוצה 11 למסלול ניהול ובנייה.
קבוצה 12 למסלולים אזרחית כללי,
מבנים ותחבורה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 06.02.2022 א
  א 27.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב סיקולר יוסי הרצאה 11 11
 
    08:30-10:30 ב סיקולר יוסי הרצאה 12 12


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2072448 1989 marcel dekker thomas pyzdek quality control

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:43:21