מקצוע מידע על מקצוע : קיים של חומרי בנייה ומבנים - 016503

016503 - קיים של חומרי בנייה ומבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

  014505 חומרי בנייה       מקצועות קדם
 
  014123 מבני בטון 1       מקצועות צמודים


תהליכי בליה בחומרים צמנטיים, בחומרים פולימריים במתכות ובאבן טבעית, ותלותם בתנאי הסביבה. קורוזיה של פלדה בבטון. שיקולים בתכנון למניעת בעיות קיים. הגנה על מבנים ותיקון נזקי קורוזיה.


נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 05:49:03