מקצוע מידע על מקצוע : קיים של חומרי בנייה ומבנים - 016503 (Current)

016503 - קיים של חומרי בנייה ומבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

  014505 חומרי בנייה       מקצועות קדם
 
  014123 מבני בטון 1       מקצועות צמודים


תהליכי בליה בחומרים צמנטיים, בחומרים פולימריים במתכות ובאבן טבעית, ותלותם בתנאי הסביבה. קורוזיה של פלדה בבטון. שיקולים בתכנון למניעת בעיות קיים. הגנה על מבנים ותיקון נזקי קורוזיה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 29.07.2021 א
  ד 20.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
508 רבין 13:30-15:30 ב פרופ/ח קובלר קונסטנט הרצאה 11 11

נערך בתאריך 18/04/2021 בשעה 09:44:10