מקצוע מידע על מקצוע : חקירות שדה בגיאומכניקה - 016421

016421 - חקירות שדה בגיאומכניקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014409 גיאומכניקה       מקצועות קדם
  014411 הנדסת קרקע     או
 
  018421 חקירות שדה בגיאומכניקה       מקצועות זהים


בדיקת תכונות קרקע באתר, החדרה תקנית, החדרה סטטית של קונוס, בדיקות פרסיומטריות, מדידת דפורמציות, מדידת שינויי שיפוע, מדידות גיאופיזיות, ניסויי העמסה על פלטות וכלונסאות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:31:42