מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכניקת הסלע - 016403

016403 - מבוא למכניקת הסלע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1   (   מקצועות קדם
  014405 גיאולוגיה הנדסית ו -    
) 014409 גיאומכניקה ו -    


המקצוע מהווה מבוא בסיסי לתחום של מכניקת הסלע תוך הדגשת הבעיות המעשיות בהנדסת הסלע. שימוש בעקרונות מכניקת הסלע כדי להסביר ולהבין תופעות גיאולוגיות וגיאוטכניות שונות. שימוש בעקרונות מכניקת הסלע/הנדסת סלע בתכנון מבנים הנדסיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 i. wiley goodman_r. introduction to rock mechanics.
1979 chapman and hall jager j. and cook n.g.w. fundamentals of rock mechanics.

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:24:57