מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה - 016338

016338 - טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 2   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014326 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקת       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  019326 טיפול בפסולת מוצקת      


סוגים של פסולת (עירונית, מעורבת) הרכב, כמויות, חוקה בישראל ובעולם סילוק והובלה של פסולת עירונית, קבורה סניטרית, תשטיפים, עיכול אנאירובי , ביוגז, מיון (טרומל, ממין בליסטי, מפריד אדי) מחזור של פסולת מוצקה, קומפוסטציה, טיפול טרמי (שריפה, פירוליזה, גזיפיקציה, פלזמה), תרשימי זרימה, במסגרת הקורס סטודנטים יבקרו באתר טיפול ומחזור של פסולת. הרכב ציון סופי בקורס: נוכחות בתרגילים והגשת תרגילי בית (51 אחוז מהציון הסופי). הגשת תרגיל מסכם (השתתפות והגשת דו"ח סיור (10 אחוז מהציון הסופי ). בחינת סוף סמסטר (75 אחוז מהציון הסופי)

תוצאות למידה
בסיום הסטודנטים יידעו שיטות טיפול ואספקטים שונים של סילוק של פסולת מוצקה: סוגים של פסולת (עירונית, מעורבת) הרכב, כמויות, חוקה בישראל ובעולם, סילוק והובלה של פסולת עירונית, קבורה סניטרית, תשטיפים, עיכול אנאירובי, ביוגז, מיון (טרומל, ממיין בליסטי, מפריד אדי) מחזור של פסולת מוצקה, קומפוסטציה, טיפול טרמי (שריפה, פירוליזה, גזיפיקציה, פלזמה), תרשימי זרימה, במסגרת הקורס סטודנטים יבקרו באתר טיפול ומחזור של פסולת
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 mcgraw hill, inc., new york, ny tchobanoglous g., theisen h., vigil s. integrated solid waste management: engineering, principles and managements issues
2012 cengage learningaustralia. worrel w. a., vesilind p. a. solid waste engineering 2 nd edition ¬prepared by t. gupta,
2014 2 nd ed. online technion library rogoff m.j. solid waste recycling and processing
2001 2 nd ed. blackwell science, oxford, uk mc dougall f., white o., franke m., mc dougall f., white o., franke m., integrated solid waste management: a life cycle inventory

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:38:27