מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרוכימיה סביבתית - 016337

016337 - אלקטרוכימיה סביבתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124120 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
  125001 כימיה כללית     או


יסודות של אלקטרוכימיה: תגובות חימצון-חיזור, פוטנציאלים אלקטרוכימיים, תגובות על אלקטרודות, תרמודינמיקה וקינטיקה של תהליכים אלקטרוכימיים. טיפול במים ושפכים: אלקטרודיאליזה, ספיחה אלקטרוכימית של יונים, חמצון אלקטרוכימי, הפקת מתכות, חיישנים. צבירה והמרה של אנרגיה: תאי דלק, תאי חמזור מוזרמים, קבלים אלקטרוכימיים. עם סיום הקורס הסטודנט
1. ידע את העקרונות ואת החוקים הבסיסיים של האלקטרוכימיה.
2. יכיר את המגוון הרחב של התהליכים האלקטרוכימיים הקיימים והעתידיים שמטרתם בטיפול במים ושפכים, אגירת אנרגיה חשמלית והפקה של חומרי גלם שונים.
3. הסטודנט יהיה מסוגל לבצע את התכנון הבסיסי של ריאקטורים אלקטרוכימיים מסוגים שונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
0005431779 2007 wiley-vch verlag gmbh c.h. hamman electrochemistry
003691292 1992 the electrosynthesis company inc j.d.genders electrochemistry for a cleaner environment

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:59:11