מקצוע מידע על מקצוע : הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים - 016328 (Current)

016328 - הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  014322 יסודות הטיפול במים ושפכים       מקצועות קדם
  054307 תהליכי הפרדה 1 בה.כימית וביוכימית     או
 
  056142 תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבנה ותכונות של ממברנות. מיון של הפרדה ממברנלית מונעת לחץ. דינאמיקת זורמים, מודלים מתמטיים למיקרו ואולטרה-פילטרציה, ננופילטרציה ואוסמוזה הפוכה. ביצוע ותכנון. צורות תפעול, צריכת אנרגיה. ציוד מעבדתי ותעשייתי. אילוח וניקוי ממברנות. חומר אורגני בקולחים, אילוח ביולוגי. שימושים: טיפול שלישוני ורבעוני, ריאקטור ממברנלי, מים אפורים, תהליכי הפרדה נטולי פליטות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 09.02.2021 א
  א 07.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד פרופ/ח רמון גיא הרצאה 10 11
    17:30-18:30 ד   מעבדה 11
    16:30-17:30 ד   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  1998 crc press m. cheryan ultrafiltration and microfiltration handbook
66.081.6 2004 willey r. w. baker membrane technology and applications, 2nd edition

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:08:20