מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה - 016305

016305 - פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014954 מבוא לפיסיקה של אטמוספירה       מקצועות קדם


הקורס יעסוק לעומק בתופעות מטאורולוגיות ובקשר שלהן לאיכות האוויר. הנושאים שיילמדו בקורס כוללים: תופעות מטאורולוגיות בסקאלות מרחב וזמן שונות, מערכות מזג אוויר בישראל, שכבת הגבול הפלנטרית, טורבולנציה, חתך רוח לוגריתמי, שטפי חום וחומר באטמוספירה, זרימה בנוף, פיסיקה של עננים ויצירת משקעים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר מגוון של תופעות מטאורולוגיות להן אופייני מרחב וזמן שונים.
2. יכיר את המודלים המרכזיים המתארים את התופעות הללו.
3. יהיה מסוגל לפתור בעיות כמותיות המשתמשות במודלים הנ"ל.
4. יוכל להתמודד עם טקסטים מדעיים העוסקים בתופעות הללו, לנתח אותם, ולהציגם בכיתה.
5. יוכל לדון בקשרים שבין תופעות מטאורולוגיות בסקאלות זמן ומרחב שונות לבין תופעות ואירועי זיהום אוויר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004   j.r holton, elsevier academic press an introduction to dynamic meteorology 4th ed.
2001   p.s.arya, academic press introduction to micrometeorology
1988   r.b. stull, kluwer an introduction to boundary, layer meteorology

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:56:10