מקצוע מידע על מקצוע : הידרולוגיה של מי תהום: זרימה, הסעת מומסים ושיקום - 016223

016223 - הידרולוגיה של מי תהום: זרימה, הסעת מומסים ושיקום
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   3 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות   (   מקצועות קדם
) 014977 מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע ו -    
 
  016204 תהליכי הסעת מזהמים באקוויפרים ושיקומם       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  016205 הידרולוגיה מתקדמת של מי תהום      


עקרונות הידרולוגיה של תת הקרקע, פיתוח משוואות מאזן ופתרונן למצב תמידי ולא תמידי, מבחני שאיבה, הסעת מומסים, הסעה ודיפרסיה, משוואות מאזן למומסים פתרונות אנליטיים ונומריים, הסעה ריאקטיבית, שיקום אקוויפרים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנסח בעיות תנועת מים במי תהום ולפתור אנליטית בעיות פשוטות.
2. לנסח בעיות מורכבות בנושא תנועת מומסים במי תהום, ולפתור אנליטית בעיות פשוטות.
3. להכיר מספר טכניקות לשיקום אקויפרים וקרקע
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999   fetter. c.w contaminant hydrogeology
1979   bear.j hydraulics of groundwater

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:04:04