מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באוקינוגרפיה פיזיקאלית - 016221

016221 - נושאים מתקדמים באוקינוגרפיה פיזיקאלית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016206 מכניקת זורמים סביבתית       מקצועות קדם


אוקינוגרפיה פיזיקאלית עוסקת בתיאור המים (טמפרטורה, מליחות וכו') ובדינמיקה שלהם, זרמים, גלים, גאות ושפל. הבנת הפיזיקה של האוקינוסים במערכת האקלים, לחיזוי הזרמים והגלים ועוד. הקורס יכלול יום הפלגה להדגמת איסוף וניתוח נתונים. קורס זה הינו המשך לקורס הבסיסי באוקינוגרפיה פיזיקאלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2891   gill atmosphere-ocean dynamics
1994   cushman-roisin introduction to geophysical fluid dynamics
1998   salmon lectures on geophysical fluid dynamics
1990   pedlosky geophysical fluid dynamic

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:44:54