מקצוע מידע על מקצוע : נושאים באוקינוגרפיה פיסיקלית - 016220

016220 - נושאים באוקינוגרפיה פיסיקלית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014211 מכניקת זורמים   (   מקצועות קדם
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' ו -    
  114051 פיסיקה 1 ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    


נושאים: אוקינוגרפיה פיזיקאלית עוסקת בתיאור המים (טמפרטורה מליחות) , ודינמיקה שלהם (זרמים, גלים, גאות ושפל). הפיזיקה של האוקינוסים והשפעתה על תפקיד האוקינוסים במערכת האקלים, חיזוי הזרמים והגלים. הקורס יכלול חצי יום הפלגה להדגמת איסוף וכן ניסויי מעבדה במיכל מים מסתובב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 international geophysics a. gill atmosphere-ocean dynamics volume 30
1994   b. cushman-roisin introduction to geophysical fluid dynamics
1998   r. salmon lectures on geophysical fluid dynamics
1990   j. pedlosky geophysical fluid dynamic
2006 fundamentals and large-scale circulation g. vallis atomospheric and oceanic fluid dynamics
2007   j. marshall and r. alan plumb atmosphere,ocean and climate dynamics volume 93: an interoductory text

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:52:02