מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה ימית - 016215

016215 - מיקרוביולוגיה ימית
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  014313 מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידמיולוג   (   מקצועות קדם
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    


הערה : הרישום לקורס באמצעות אתר המכון: il.ac.huji.eilat.iui.www ובאמצעות מערכת הרישום הטכניונית לאחר הגשת מועמדות ואישור המכון באילת.

הנושאים: שיטות דיגום, בידוד והעשרה, זיהוי וכימות מיקרואורגניזמים בסביבות שונות (מים פתוחים, בריכות על מלוחות ומשטחים מיקרוביאליים). שימוש בכלים מולקולאריים לאפיון שונות האוכלוסיות וקביעת מצבן הפיסיולוגי. תהליכים אוקיאנוגרפיים, יצרנות ראשונית ושניונית. רגולציה של הפיסיולוגיה המיקרוביאלית והסתגלות לעקות סביבתיות. הקשר עם שינויים גלובאליים והשפעת האדם על מערכות ימיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 upper saddle river: pearson prentice hall 11 ed m.t. madigan and j.m. martinko brock biology of microorganisms

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:15:55