מקצוע מידע על מקצוע : גלי מים - 016210 (Current)

016210 - גלי מים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

  014205 הידרוליקה       מקצועות קדם


עקרונות פיסיקליים ומתמטיים של גלים. משוואות היסוד וקירובים. פתרונות עבור גלים קטנים, אנרגיה ותנע של גלי-ים, יחסי גלים-זרם, פעולת הגלים, רפרקציה ודיפרקציה, גלי מים רדודים וגלי חוף (החפה).
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 10.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה אחר ליברזון דן הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ה   תרגול 11

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:44:31