מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת נמלים וחופים - 016209 (Current)

016209 - הנדסת נמלים וחופים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

  016208 הנדסה ימית       מקצועות קדם


התפתחות הנמלים והספנות, עקרונות ושיטות תכן, נתוני תכן, תכנון תנוחה כללית, מודלים הידראוליים (פיסיקליים ונומרים), שוברי גלים, ניתוב אוניות, תעלת גישה ומעגל סיבוב, כלים ושיטות חפירה ימית וייבוש, מבנה רציפים, תחזוקת מבנים נמליים, שינוע מטענים, סוגי מטענים, ציוד פריקה וטעינה, תפוקת ותפוסת מנגשים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
511 רבין 16:30-18:30 א פרופ/ח ליברזון דן הרצאה 10 11
511 רבין 18:30-19:30 א מר קנובלר שגיא תרגול 11

נערך בתאריך 18/04/2021 בשעה 09:42:54