מקצוע מידע על מקצוע : הנדסה ימית - 016208 (Current)

016208 - הנדסה ימית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

  016210 גלי מים       מקצועות קדם


גורמים פיסיקליים בבנייה ימית, מועדי ים גלים, זרמים, תהליכים סדימנטולוגיים בחופי ים, כוחות הפועלים על מבנים, השפעת מבנים על הסביבה, הגנת חופים, מדידות הידרוגרפיות, איסוף וניתוח נתוני סביבה, שוברי גלים, חפירה ימית ויבוש שטחים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 13.07.2021 א
  ד 06.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
505 רבין 10:30-12:30 ה פרופ/ח ליברזון דן
פרופ. עגנון יהודה
הרצאה 10 11
505 רבין 12:30-13:30 ה מר מייסנר איתן תרגול 11

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 03:00:19