מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות משאבי מים 1 - 016203

016203 - הנדסת מערכות משאבי מים 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014004 נתוח מערכות   (   מקצועות קדם
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014322 יסודות הטיפול במים ושפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    


בחירת מודלים מתאימים לשילוב במודלי אופטימיזציה וסימולציה. מערכי מודלים. פונקציות המטרה למערכות משאבי מים. ניסוח מודלי אופטימיזציה וסימולציה של מערכות משאבי מים מסוגים מנושאים שונים, ביניהם: פיתוח מים עיליים, פיתוח וניהול אקויפרים, תכנון ותפעול רשתות חלוקה.


הערות
נפתח עי מדור מעקב


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ. אוסטפלד אברהם הרצאה 80 81
        פרופ. אוסטפלד אברהם
מר מנהיים רון דניאל
תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:25:02