מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות משאבי מים 1 - 016203 (Current)

016203 - הנדסת מערכות משאבי מים 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014004 נתוח מערכות   (   מקצועות קדם
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014322 יסודות הטיפול במים ושפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
  014212 מבוא להידרולוגיה הנדסית ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    
  014004 נתוח מערכות   ( או
  014205 הידרוליקה ו -    
) 014325 תכן מערכות אספקת מים ואיסוף שפכים ו -    


בחירת מודלים מתאימים לשילוב במודלי אופטימיזציה וסימולציה. מערכי מודלים. פונקציות המטרה למערכות משאבי מים. ניסוח מודלי אופטימיזציה וסימולציה של מערכות משאבי מים מסוגים מנושאים שונים, ביניהם: פיתוח מים עיליים, פיתוח וניהול אקויפרים, תכנון ותפעול רשתות חלוקה.


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד   הרצאה 80 81
    14:30-15:30 ב   תרגול 81


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:24:51