מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאלמנטים סופיים - 016144 (Current)

016144 - מבוא לאלמנטים סופיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים       מקצועות קדם
 
  014144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1      


יסודות של תורת האלסטיות ותורת הפלטות. דיסקרטיזציה של מבנה ומושג האלמנט הסופי. אלמנט סופי של מוט וקורה. אלמנטים מישוריים. אלמנט פלטה, אלמנט תלת-מימדי. טכניקת חישוב באלמנטים סופיים.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 09.07.2021 א
  ו 08.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
508 רבין 12:30-14:30 ג פרופ/ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 11
421 בורוביץ 16:30-18:30 ג   תרגול 11
 
508 רבין 12:30-14:30 ג פרופ/ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 12
422 בורוביץ 16:30-18:30 ג   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice hall weaver and johnston finite elements for structural analysis

נערך בתאריך 04/03/2021 בשעה 18:06:52