מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאלמנטים סופיים - 016144

016144 - מבוא לאלמנטים סופיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים       מקצועות קדם
 
  014144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1      


יסודות של תורת האלסטיות ותורת הפלטות. דיסקרטיזציה של מבנה ומושג האלמנט הסופי. אלמנט סופי של מוט וקורה. אלמנטים מישוריים. אלמנט פלטה, אלמנט תלת-מימדי. טכניקת חישוב באלמנטים סופיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice hall weaver and johnston finite elements for structural analysis

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:07:14