מקצוע מידע על מקצוע : מבני בטון 3 - 016143 (Current)

016143 - מבני בטון 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1       מקצועות קדם
  014153 מבני בטון 1     או


תכונות חומרים. תכונות מוט מפלדה מצולעת (מודגם בניסוי מעבדה). הידבקות בין מוט פלדה מצולע ובין הבטון (מודגם בניסוי מעבדה). חישובי חתכים בסטדיום i ו-ii. חישובי שקיעות ברכיבים קוויים לפי פרמטר אקוויוולנטי, ולפי עקום מומנט-עקמומיות (חישובים לפי פירוס מאמצים מלבני). חישוב רוחב סדק. כפיפה של קורות עם מנת זיון תקנית וגבוהה (מודגם בניסויים במעבדה). עמודים - עקומי אינטראקציה (חישובים לפי פירוס מאמצים מלבני). התנהגות קורות בגזירה (מודגם בניסוי במעבדה). עקמומיות מסדר שני ברכיבי בטון מזוין הנתונים לפעולת מומנט וכוח צירי.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 01.02.2021 א
  ד 03.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ב פרופ/ח דנציגר אברהם הרצאה 10 11
    12:30-14:30 ב   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 palgrave mcmillan - 7th edition 2012 j.h. bungey and w.h. r. hulse 2 reinforced concrete design to eurocode
1975 new york, wiley park and paulay reinforced concrete structures

נערך בתאריך 06/07/2020 בשעה 20:52:30