מקצוע מידע על מקצוע : מבני בטון 3 - 016143

016143 - מבני בטון 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1       מקצועות קדם
  014153 מבני בטון 1     או


תכונות חומרים. תכונות מוט מפלדה מצולעת (מודגם בניסוי מעבדה). הידבקות בין מוט פלדה מצולע ובין הבטון (מודגם בניסוי מעבדה). חישובי חתכים בסטדיום i ו-ii. חישובי שקיעות ברכיבים קוויים לפי פרמטר אקוויוולנטי, ולפי עקום מומנט-עקמומיות (חישובים לפי פירוס מאמצים מלבני). חישוב רוחב סדק. כפיפה של קורות עם מנת זיון תקנית וגבוהה (מודגם בניסויים במעבדה). עמודים - עקומי אינטראקציה (חישובים לפי פירוס מאמצים מלבני). התנהגות קורות בגזירה (מודגם בניסוי במעבדה). עקמומיות מסדר שני ברכיבי בטון מזוין הנתונים לפעולת מומנט וכוח צירי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 palgrave mcmillan - 7th edition 2012 j.h. bungey and w.h. r. hulse 2 reinforced concrete design to eurocode
1975 new york, wiley park and paulay reinforced concrete structures

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:41:23