מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת רעידות אדמה - 016142 (Current)

016142 - הנדסת רעידות אדמה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
  014146 מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה ו -    
  014150 מבני פלדה 1 ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
 
  014142 מבוא להנדסת רעידות אדמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לסיסמולוגיה הנדסית, שיקולים גיאוטכניים בתכן מבנים לרעידות אדמה, ספקטרום התגובה (לא ליניארי), פילוסופית התכן הסייסמי של מבנים, התנהגות, אנליזה ותכן של מבנים כניעים ברעידות אדמה, תכן עמידות מבני בטון מזוין ברעידות אדמה, תכן עמידות מבני פלדה ברעידות אדמה, עקרונות שימוש באלמנטים סופגי אנרגיה ובבידוד סייסמי של מבנים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 22.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ג אחר לבן אורן הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ג   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ג אחר לבן אורן הרצאה 10 12
    12:30-14:30 ה   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 freeman, new york b. bolt earthquakes
2001 prentic hall , upper saddle river, n.j., a.k. chopra dynamics of structures, 2nd edn
1993 mcgraw hill, new york r.w. clough and j. penzien dynamics of sturctures, 2nd edn.

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:58:53