מקצוע מידע על מקצוע : מבנים מרחביים - 016124 (Current)

016124 - מבנים מרחביים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
) 014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
 
  014124 מבנים מרחביים       מקצועות זהים


מבוא לאנליזה ותכן של מבנים מרחביים מבטון מזויין והאלמנטים התומכים אותם, קמטים, קליפות היפר (הפירבולואיד פרבולי), מיכלים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 18.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
504 רבין 14:30-16:30 ה ד"ר פלדפוגל שי הרצאה 10 11
          פרויקט 11
504 רבין 16:30-18:30 ה   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 מכלול מ.רייס מבנים מרחביים מבטון מזויין
1982 mcgraw-hill 1 d. billington thin shell concrete structures
1958 haifa science publ d. yitzhaki prismatic and cylindrical shell roofs

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:26:50