מקצוע מידע על מקצוע : מבנים מרחביים - 016124

016124 - מבנים מרחביים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
) 014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
 
  014124 מבנים מרחביים       מקצועות זהים


מבוא לאנליזה ותכן של מבנים מרחביים מבטון מזויין והאלמנטים התומכים אותם, קמטים, קליפות היפר (הפירבולואיד פרבולי), מיכלים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 מכלול מ.רייס מבנים מרחביים מבטון מזויין
1982 mcgraw-hill 1 d. billington thin shell concrete structures
1958 haifa science publ d. yitzhaki prismatic and cylindrical shell roofs

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:51:05