מקצוע מידע על מקצוע : בטון דרוך - 016111

016111 - בטון דרוך
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
) 014145 תורת החוזק 2 ו -    


חומרים ציוד ושיטות דריכה, עקרונות דריכה, אנליזה של דריכה (שירות), גיאומטריה של הכבל והעמסה אקויוולנטית, הפסדי דריכה, דפורמציות, חוזק לכפיפה וגזירה במצב גבולי של שבר. אזורי עיגון, חתכים מרוכבים (טרום + בטון באתר). פרוייקט של אלמנט דרוך.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1963 a. wiley int. ed t.y. lin prestressed concrete
1996 המכון הלאומי לחקר הבניה י. פרוסטיג אלמנטי בטון דרוך טרומיים-עקרונות תכנון אלמנטי בטון דרוך טרומיים - עקרונות
2001 המכון הלאומי לחקר הבניה י. פרוסטיג בטון בדריכת אחר-עקרונות תכנון

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:49:13