מקצוע מידע על מקצוע : בטון דרוך - 016111 (Current)

016111 - בטון דרוך
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1   (   מקצועות קדם
) 014145 תורת החוזק 2 ו -    


חומרים ציוד ושיטות דריכה, עקרונות דריכה, אנליזה של דריכה (שירות), גיאומטריה של הכבל והעמסה אקויוולנטית, הפסדי דריכה, דפורמציות, חוזק לכפיפה וגזירה במצב גבולי של שבר. אזורי עיגון, חתכים מרוכבים (טרום + בטון באתר). פרוייקט של אלמנט דרוך.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 09.02.2021 א
  ד 10.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ג פרופ/ח אמיר עודד הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    16:30-18:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 ג פרופ/ח אמיר עודד הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    11:30-13:30 ה   תרגול 12
 
    14:30-16:30 ג פרופ/ח אמיר עודד הרצאה 10 13
          פרויקט 13
    11:30-13:30 ה   תרגול 13


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1963 a. wiley int. ed t.y. lin prestressed concrete
1996 המכון הלאומי לחקר הבניה י. פרוסטיג אלמנטי בטון דרוך טרומיים-עקרונות תכנון אלמנטי בטון דרוך טרומיים - עקרונות
2001 המכון הלאומי לחקר הבניה י. פרוסטיג בטון בדריכת אחר-עקרונות תכנון

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 05:29:51