מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים בביולוגיה 4 - 138086

138086 - נושאים עדכניים בביולוגיה 4
נקודות
זיכוי
0.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הרצאות על מחקרים חדישים בביוכימיה, ביופיזיקה, ביולוגיה מולקולרית, אימנולוגיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה, גנומיקה, ביואינפורמטיקה וכו'. כל סטודנט יתבקש להגיש עבודה בסוף הסמסטר, ובה יסוכם אחד המחקרים שנידונו בקורס על ידי כתיבת מאמר דעה, פרספקטיבה או פרשנות בהיקף של 6-4 עמודים שיכלול תקציר מדעי,הקדמה, גוף המאמר, סיכום וביבילוגרפיה. הנוכחות חובה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לעקוב ולהבין אחרי הרצאה מדעית ברמה גבוהה המועברת באנגלית.
2. לסכם הרצאה מדעית בצורת מאמר מדעי באנגלית.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:22:33