מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים בביולוגיה 1 - 138083 (Current)

138083 - נושאים עדכניים בביולוגיה 1
נקודות
זיכוי
0.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הרצאות על מחקרים חדישים בביוכימיה, ביופיזיקה, ביולוגיה מולקולרית, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה, ביואינפורמטיקה ועוד. כל סטודנט יתבקש להגיש עבודה בסוף הסמסטר, ובה יסוכם אחד המחקרים שנדונו בקורס על ידי כתיבת מאמר דעה, פרספקטיבה או פרשנות בהיקף של 6-4 עמודים, שיכלול תקציר מדעי, הקדמה, גוף המאמר, סיכום וביבילוגרפיה. הנוכחות חובה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לעקוב ולהבין אחרי הרצאה מדעית ברמה גבוהה המועברת באנגלית.
2. לסכם הרצאה מדעית בצורת מאמר מדעי באנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 13:00-14:00 ב ד"ר לוי שגיא הרצאה 10 10

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:17:55