מקצוע מידע על מקצוע : עבודת מחקר 1 - 138060

138060 - עבודת מחקר 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

עבודת מחקר בנושא ספציפי באחד מן השטחים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקורית, גנטיקה, ביולוגיה של התא, בוטניקה, זואולוגיה ואקולוגיה. עבודת המחקר תכלול לימוד שיטות מעבדה מתקדמות, תכנון ניסויים וסיכומם בצורה הנהוגה בספרות המדעית.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:59:44