מקצוע מידע על מקצוע : עבודת מחקר 3 - 138059

138059 - עבודת מחקר 3
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    7     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

עבודת מחקר בנושא ספציפי באחד מן השטחים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביולוגיה של התא, בוטניקה, זואולוגיה, ואקולוגיה. עבודת המחקר תכלול לימוד שיטות מעבדה מתקדמות , תכנון ניסויים וסיכומם בצורה הנהוגה בספרות.

תוצאות למידה
_בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל ל:
1. חשיבה על שאלות מדעיות, היפותזה ומטרות מחקר.
2.תכנון וביצוע ניסויים מדעיים בתחום המחקר של המעבדה המארחת.
3. ניתוח והצגת תוצאות מדעיות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:14:11