מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות במדעי החיים - 138049

138049 - שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות במדעי החיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134058 ביולוגיה 1   (   מקצועות קדם
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    


הכרת שיטות מיקרוסקופיית אור מתקדמות במחקר במדעי החיים, כולל הבנה מרחיבה של הטכנולוגיה והיישומים. הבנת קונספטים בסיסיים באופטיקה, בפלורוסנציה ובאנליזה ועיבוד תמונות. כפן משלים, יסקרו מגוון שיטות לסימון של מולקולות שונות (nietorp ,anr ,and) לצורך זיהוי פלורסנטי בתא חי, בדגש על דוגמאות נבחרות ממחקרים עדכניים ברזולוציית ה-elgnis elucelom.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1.להסביר ולפרש כיצד עובד מיקרוסקופ ולהפעיל באופן עצמאי את המיקרוסקופיים האופטיים לטובת מחקרו.
2. לתכנן ולבצע ניסויי הדמייה בביולוגיה של התא תוך הבנת כל הגורמים המשפיעים הן על הכנת הדוגמא והן על תהליך ההדמייה. 3.להשוות בין שיטות שונות לצביעת תאים והדמייתם תחת מיקרוסקופ ולהעריך איזה שיטה טובה יותר למחקרו. 4.להשוות בין שיטות מתקדמות של מיקרוסקופיה אופטית ולהעריך איזה שיטה טובה יותר למחקרו.
5. לנתח את התוצאות שהתקבלו מהמיקרוסקופיים בעזרת תוכנות אנליזה מתקדמות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2019   sanderson, jeremy, understanding light microscopy
חובה 2013   elsevier inc methods in cell biology, vol 113
חובה 2020 springer kota miura nata a sladoje bioimage data analysis workflows

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 00:02:44