מקצוע מידע על מקצוע : תאי גזע - 138044

138044 - תאי גזע
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134128 ביולוגיה של התא       מקצועות קדם


בקורס זה יסקרו מספר רחב של נושאים בתחום תאי הגזע. מניפולציה של תאים אלו ושימושם הקליני. באופן ספציפי החומר הלימודי יכלול: הבנת המושג תא גזע והקריטריונים הניסויים. סקירה של התאים הפלוריפוטנטים בעוברים. תאי גזע מושרים ושימושם. תאי גזע ברקמות בוגרות ובאורגניזם חיים. נישות של תאי הגזע. המכניזמים המולקולרים המאפשרים חידוש של תאי גזע. בקרת מחזור התא בתאי גזע.
8. מנגונני התמיינות תאי גזע. תפקידם של תאי הגזע בתהליכי ההחלמה הרגנרציה. תפקיד תאי הגזע ביצירת וחידוש גידולים סרטניים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את מושג תאי גזע, הקריטריונים ושימושים.
2. להכיר את תאי הגזע העובריים והבוגרים.
3. להבין כיצד תא גזע יכול להתמיין וכיצד תא ממוין יכול לעבור תכנות מחדש.
4. להבין את תפקיד תאי הגזע ברגנציה וסרטן.
5. לרכוש אנליזה ביקורתית בתחום תאי הגזע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 academic press robert lanza and anthony atala essentials of stem cell biology )3rd edition(

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:44:37