מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקת אוכלוסיות - 138043

138043 - סטטיסטיקת אוכלוסיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב   (   מקצועות קדם
) 274121 קורס מחשב לרפואנים ו -    
  134020 גנטיקה כללית     או


הבנת מנגנוני היצירה של שונות גנטית תוך למידה של עקרונות בסיסיים בסטטיסטיקה ומידול. הקורס יחל בלמידה של עקרונות בסטטיסטיקה והסתברות תוך דגש על סטטיסטיקה של אוכלוסיות. לאחר מכן יעשה שימוש בכלים שנלמדו כדי לבחון כיצד התהליך האבולוציוני (מוטציות, סלקציה טבעית, דריפט תפוצה, תהליכי רביה)יוצר ומשפיע על שונות גנטית. הקורס יתמקד בעיקר באוכלוסיות פרוקיוטיות לא מיניות. נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה והסתברות: התפלגויות, שגיאות, ומבחנים סטטיסטיים. גורמים המשפיעים על שונות גנטית: מוטציות, סלקציה, דריפט. שונות גנטית באוכלוסיות ושיווי משקל הרדי-ויינברג. השפעת סוגי סלקציה וגורמים אקראיים על רמת הפולימורפיזם. התיאוריה נייטרלית והשעון המולקולרי. epistasis. whole genome association study gwas. סיגנלים לסלקציה. עצים פילוגנטיים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ליישם עקרונות בסיסיים בסטטיסטיקה על אוכלוסיות גנטיות.
2. לכתוב מודלים לאבולוציה של אוכלוסיות.
3. להסביר כיצד "דריפט" ומוטציות משפיעים על שונות גנטית.
4. להסביר כיצד סלקציה ומוטציות משפיעים על קצב האבולוציה ושונות גנטית.
5. להסביר מה זה אפיסטיס וכיצד משפיע על ההליך האבולוציוני.




ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 sinauer associates ine hard d.l and clark a.g principles of population genetic
2014 oxford university press, new york avis , j.c modern developments in theoretical population genetics.

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:40:51