מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא למתקדמים - 138041

138041 - ביולוגיה של התא למתקדמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   6   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    


רכישת ידע תיאורטי ומעשי בגישות מחקר וטכניקות בביולגיה של התא. סוגי תרביות תאים וכיצד מכינים אותם וההבדלים בין תאים נורמלים לסרטניים ולאיזה שאלת מחקר כל אחד מסוגי התאים השונים יכול לשמש. שיטות להחדרת גנים לתוך תאים, כיצד נעשית אנליזה של תגובה ברמת התא השלם, מודיפיקציות של חלבוני התא או שינוי מיקומם בתוך התא בתגובה לסיגנל חיצוני, אנליזת אינטראקציות בין חלבונים בשיטות ביוכימיות ומיקרוסקופיות ואנליזה ממוחשבת ומעקב אחר קינטיקת השינוי בגודל התא, שיטות לאנליזה של רקמה שלימה באמצעות היסטולוגיה וזיהוי סימנים לחלוקה והתמיינות. ההרצאות תכלולנה את הרקע התיאורטי של התהליך הביולוגי ומגוון גישות המחקר: מהקלאסיות עד השיטות המתקדמות שנמצאות בחזית המדע וכן רקע תיאורטי במיקרוסקופיה. במעבדה, התלמידים יתנסו בחלק ממגוון הגישות והשיטות שילמדו בחלק התיאורטי בקורס.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. ידע לגדל תאים מסוגים שונים ולהבדיל ביניהם בין התא הסרטני לנורמלי ולבצע טרנספקציות.
2. יכיר שיטות למעקב אחר פעילות של חלבונים, שיטות לזיהוי אינטראקציות בין חלבונים ומעקב אחר תגובות לסיגנלים חיצוניים.
3. ידע לתפעל מיקרוסקופ אור ומיקרוסקופ קונפוקאלי ולהתאים לאיזה שאלת מחקר כל מיקרוסקופ מתאים ולהבין את התאוריה של פעילות המיקרוסקופ.
4. ידע לנתח את התוצאות המתקבלות ממיקרוסקופיה קונפוקלית בתוכנות לעיבוד נתונים.
5. ידע להתאים את הגישה הנכונה לפתרון בעיה ביולוגית.


נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:33:47