מקצוע מידע על מקצוע : תפקוד ומבנה חלבונים - 138039

138039 - תפקוד ומבנה חלבונים
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   6   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
  134113 מסלולים מטבולים ו -    
  134114 מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    


מבנה ותפקוד של חלבונים, שיטות לבידוד ולהפרדת חלבונים טבעיים ומהונדסים גנטית, קביעת רצף, כימות ואנליזה של שינויים לאחר תרגום בחלבונים, אינטרקציות בין חלבונים ועם ליגנדים אחרים, קביעת מבנה תלת- ממדי של חלבונים, מנגנון פעילות של אנזימים ודרכים לעיכובם, קינטיקה אנזימטית. בסיום הקורס הסטודנט ידע
1. לבודד חלבונים ואנזימים בשיטות ביוכימיות מתקדמות.
2. לאפיין פרמטרים ולקבוע את מבנם של חלבונים בעזרת קריסטלוגרפיה ודיפרקציה של קרני x.
3. לזהות את מגוון החלבונים השונים בעזרת אלקטרופוריזה, כרומטוגרפיה וספקטרומטריית מסות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 wiley j.c. janson protein purification: principles, high resolution methods and applications
2012 portland press a. cornish-bowden fundamentals of enzyme kinetics

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:52:46