מקצוע מידע על מקצוע : גישות ניסוייות בחומצות גרעין - 138038

138038 - גישות ניסוייות בחומצות גרעין
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   6   3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134020 גנטיקה כללית   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
) 134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    


טכניקות ניסויות הנוגעות לחומצות גרעין ושימושן במחקר. טכניקות המשמשות לחקר בקרה, ביטוי ואיפיון של גנים ספציפים, טכניקות גנומיקה מתקדמות.

תוצאות למידה
בתום הקורס הסטודנט ידע:
1. לתכנן ולבצע ניסויים כדי לענות על שאלות ביולוגיות המערבות חומצות גרעין כולל: יצירת פלסמידים, הערכת ביטוי גנים, מיפוי מתיליציה.
2. לתכנן ניסויים על כלל הגנום ולדעת איך לנתח את התוצאות.
3. להבין את עקרונות מאחורי השיטה chip-seq.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:58:59