מקצוע מידע על מקצוע : התגובה התאית לנזקים ב-דנ"א - 138034

138034 - התגובה התאית לנזקים ב-דנ"א
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134020 גנטיקה כללית   (   מקצועות קדם
  134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    
 
  136036 הבסיס המולקולרי לתגובה התאית לנזקים ב- דנ"א       מקצועות זהים


נושאים: המנגנונים המולקולרים המתרחשים לאחר היווצרות נזק ל-דנ"א תוך הדגשים על ההיבטים הבאים: חישת הנזק ב-דנ"א ואתחול תהליך התגובה לנזק, שינויים במחזור התא כתגובה לנזק, שינויים אפגינטיים וחשיבותם בגילוי ותיקון הנזק, מנגנונים מולקולרים, שבר דו-גדילי ב-דנ"א, התפקיד התאי של חלבוני 2brca/1brca ומעורבותם בהיווצרות וריפוי מחלת הסרטן.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 asm press e. c. friedberg dna repair and mutagenesis
2009 springer k.k. kum khnna and y. shiloh the dna damage response, implications on cancer formation and treatment

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:34:29