מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים מכניים בביוכימיה - 138033

138033 - תהליכים מכניים בביוכימיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: שיטות ספקטרוסקופיות כוח של מולקולות יחידות. השפעת הכוח על תרמודינמיקה וקינטיקה. פתיחה מכנית של קיפול במולקולות ביולוגיות. מכנו-כימיה של מנועים מולקולרים.


נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:30:59