מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בביולוגיה - 138029

138029 - נושאים מתקדמים בביולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס סמינריוני בנושאים מתקדמים בביולוגיה מודרנית. הקורס יועבר ע"י מרצים אורחים מובילים בעולם בתחום, בהנחיה ובהדרכה של מרצים מהפקולטה לביולוגיה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצים המנחים והועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו ילמד הקורס. סמסטר א' תשע"ט: נושאים מתקדמים בתכנות סטטיסטי.


נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:42:24