מקצוע מידע על מקצוע : אקולוגיה מיקרוביאלית - 138023

138023 - אקולוגיה מיקרוביאלית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית       מקצועות קדם
  134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה     או


בקורס ידונו אינטראקציות של מיקרואורגניזמים עם סביבות שונות ויצורים עילאיים. שונות מיקרוביאלית בסביבה. תפקיד המיקרואורגניזמים בביוספרה. מיקרואורגניזמים ובעיות סביבתיות. מנגנוני קצירת אנרגית אור והפיכתה לאנרגיה כימית ע"י מיקרואורגניזמים. הפרקים שינתנו: מהי שונות מיקרוביאלית- עץ החיים. פילוגנזה ואבולוציה. גנומיקה מיקרוביאלית. אקולוגיה של סביבות קיצוניות. מיקרוביולוגיה מולקולרית סביבתית. אוהבי מלח. מתנוגניים. מתנוגנזה הפוכה בסדימנטים ימיים. אוהבי יובש. אוהבי קור. ארכאה בבתי גידול קרים. פוטוסינטזה חיידקית. חיידקים פוטוטרופים חדשים. מנגנונים חדשים לקצירת אנרגית אור.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 .wesley pub co m. ronald microbial ecology: fundamentals and applications ) 4th edition (.
2000 academic press m. maier, ian l. pepper, m. maier, ian l. pepper, environmental microbiology

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:20:32