מקצוע מידע על מקצוע : מכונות ביולוגיות - 138021

138021 - מכונות ביולוגיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134113 מסלולים מטבולים       מקצועות קדם
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   ( או
) 134028 ביוכימיה של מטבוליזם הביניים ו -    
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   ( או
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    


תפקידם של קומפלקסים מורכבים בתהליכים צורכי אנרגיה בתא. מנגנון הפעולה של מנועים ביולוגיים: הדרכים לתרגם אנרגיה כימית ע"י הידרוליזה של atp לפעולה מכנית. שינויי קונפורמציה תלויי אנרגיה היכולים לבקר תהליכים ביולוגיים. סקירת מכונות ביולוגיות המשתתפות לדוגמא : ברפליקציה של dna התכווצות שרירים, הסעת אורגנלים, מעבר ממברנלי, קיפול חלבונים, ודגרדציה של חלבונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:14:35