מקצוע מידע על מקצוע : פרוטיאומיקה - 138018 (Current)

138018 - פרוטיאומיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   3   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
  134113 מסלולים מטבולים ו -    
) 134114 מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם ו -    
  064325 מעבדה בביוכימיה   ( או
  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    


חלבונים ופפטידים, כרומטוגרפיה ואלטרופוריזה, זיהוי חלבונים, מודיפיקציות שלאחר תרגום, ספקטורומרטיית מסות, אינטראקציות בין חלבונים וליגנדים, איזוטופים יציבים וקביעת כמות של חלבונים ופפטידים, שבבי חלבונים, ביואינפורמטיקה. הקורס יכלול שבוע מעבדה שבה ללימוד השיטות הפרוטיאומטיות.


הערות
הקורס יתחיל ב .12.5
מעבדה מרוכזת בין התאריכים 4.8-31.7


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 ביולוגיה 11:30-13:30 ה ד"ר קליפלד עודד הרצאה 10 10
        ד"ר קליפלד עודד מעבדה 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2148758 חובה 1994 springer-verlag r. k. scopes protein purification, principle and practice
2193107 חובה 1993 longman .d.j. holme analytical biochemistry

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:28:50