מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות - 138013

138013 - עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם


הקורס יחשוף את הסטודנטים להיבטים המרכזיים בפיתוח תרופות והפעיליות בתעשייה הפרמצבטית. הנושאים שיילמדו בכתה: מבט על של פיתוח תרופה והקניין הרוחני בפארמה, עבודה ותכנון ניסיונות במסגרת קלינית בפארמה, תהליכי יצור כימי ובקרת איכות, פרמקולוגיה קדם קלינית, פיתוח תרופה גנרית מותאמת אישית וגנומיקה פרמצבטית, ביוסטטיסטיקה, מעבר טכנולוגיה ומסחור.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט :1.יכיר את כל השלבים של פיתוח תרופה.
2. יכיר את התעשייה הפארמצבטית על מרכיביה.
3. יכיר תהליכי תמורה בתעשייה במאה ה-21 כמו רפואה מותאמת אישית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1985 charley mitchell bert spilker guide to drug development: a comprehensive review and assessment -
  1985 springer m.d.b. stephens, j.c.c. talbot and p.a. m.d.b. stephens, j.c.c. talbot and p.a. detection of new adverse drug reactions, 4th ed

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:12:05