מקצוע מידע על מקצוע : עריכה גנטית - 138012

138012 - עריכה גנטית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134082 ביולוגיה מולקולרית       מקצועות קדם
  134120 מעבדה בגנטיקה מולקולרית     או
  134122 מעבדה בהנדסה גנטית     או
  134132 הנדסה גנטית     או
  138092 אנליזה של חלבונים בכמויות קטנות     או


עריכה גנטית משנה במהירות תחומים רבים בביולוגיה בחקלאות וברפואה. מטרת הקורס הוא להכיר מגוון שיטות מבוססות על sac-prsirc. בקורס נלמד כיצד ניתן ליישם שיטות שונות על עריכה גנטית במערכות ביולוגיות מגוונות. נבחן לעומק את השיקולים בתכנון של ניסוי עריכה גנטית, נכיר את המגבלות של השיטות השונות ונדון באלטרנטיביות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לתכנון ניסוי ik-okrpsirc_במודלים שונים, תוך הבנת המגבלות, הביקורות והגישות האלטרנטיביות.
2. להכיר שיטות מתקדמות המבוססות 9sac-rpsirc כולל llec-elgnis, cipytonehp dna ginneercs-rpsirc.
3. להכיר את ארגז הכלים המבוסס על 9sacd ליישומי rpsirc החורגים מהעתק- הדבק (erom dne ecnecserolf, gnitide esab, i/arpsirc).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:07:17