מקצוע מידע על מקצוע : ניסויים קלינים ותקנות - 138009

138009 - ניסויים קלינים ותקנות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  098740 סטטיסטיקה למנהלים     או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים     או
  274219 ביוסטטיסטיקה     או


הוכחת יעילותו ובטיחותו של מוצר רפואי חדש היא שלב הכרחי בתהליך הפיתוח שלו. ניסויים קליניים ואישור של טכנולוגיה רפואית חדשה על פי התקנות הם המפתח למסחור מוצלח של המוצר. הקורס דן בעקרונות התכנון והביצוע של ניסויים קליניים לצד הכרת התשתית הכללית של אותן תקנות.

תוצאות למידה
הסטודנטים יבינו את הסוגים השונים של תכנון מחקר, כללי המחקר, המבנה שלו והתוכן וכן את הדרישות לתכנון, לביצוע ולסיום של ניסויים קליניים. הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי על העקרונות והדרישות של התקנות בעולם, המבקרות את התכנון, הייצור והתחזוקה של מכשור ומוצרים רפואיים.


נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:22:35