מקצוע מידע על מקצוע : הפרדה ואפיון תאים בעזרת פאקס - 138008

138008 - הפרדה ואפיון תאים בעזרת פאקס
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3 2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  278471 עקרונות וישומים של מיון תאים על בסיס צבע פלואורסצנטי       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות ה flow-cytometry מערכת הנוזלים תכונות של זרימה, לייזרים, מערכת האופטיקה, אלקטרוניקה וזיהוי הסיגנל. סוגי מכשירים. צבענים- סוגי צבענים, חלבונים פלורוסנטיים ונוגדנים ל- flow-cytometry, צביעות dna, rna ו-cell cycle. בחירת צבענים וקומפנסציה. בטיחות. עקרונות ויישומים של מיון. אנליזת עקרונות ה- flow-cytometry. מערכת הנוזלים תכונות של זרימה, לייזרים, מערכת האופטיקה, אלקטרוניקה וזיהוי הסיגנל. אנליזת

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין כיצד מערכות flow cytometry פועלות.
2. לתכנן ניסוי הקשור ב- flow cytometry.
3. להבין את הפרמטרים הנדרשים והפעלת המכשור וכן להפעיל את מערכות ה- flow cytometry ולבצע אנליזות בהתאם.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר רון-הראל נגה הרצאה 10 10
        ד"ר רון-הראל נגה מעבדה 10
          תרגול 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 springer verlag macey, marion g flow cytometry
חובה 1991 cambridge university pree james v. wastson introduction to flow cytometry

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:19:09