מקצוע מידע על מקצוע : כלים בביואינפורמטיקה מבנית - 138005 (Current)

138005 - כלים בביואינפורמטיקה מבנית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הערה : בסמסטר חורף הקורס מיועד לסטודנטים מהפקולטה לרפואה בלבד.

מטרת הקורס להכשיר את התלמיד לחקור את התפקיד הביולוגי של חלבון באמצעות שיטות ביואינפורמטיות מבניות. הדגש יהיה על הבנת הקשר בין הרצף הראשוני, המבנה התלת מימדי והפונקציה. הקורס יכלול תאור השיטות ודוגמאות רבות. הסטודנט ילמד להשתמש בכלים ביואינפורמטיים לביצוע משימות כגון ויזואליזציה של מבנים, חיזוי של פעילות, מידול מבנים ועוד.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
400 הנ.מזון 10:30-12:30 ב ד"ר גלסר פביאן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 wiley liss p. e.bourne and h. weissig structural bioinformatics
2004 john wiley and sons i. eidhammer, i. jonassen i. eidhammer, i. jonassen protein bioinformatics an algorithmic approach to sequence and structure analysis
1999 routledge 2edition c. l. branden, j. tooze introduction to protein structure second edition

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 05:24:41