מקצוע מידע על מקצוע : הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן - 138002

138002 - הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם
  134116 ביולוגיה של התא     או
  134127 נושאים בביולוגיה     או
  134128 ביולוגיה של התא     או


בקורס יסקרו השינויים המולקולריים המביאים לטרנספורמציה סרטנית של תאים. הקורס יעסוק גם בהתפתחות גידולים סרטניים, ובגנים המבקרים בתהליכים כגון שליחת גרורות ופולשנות של תאים סרטניים. כמו כן יעסוק הקורס בסיבות להתפתחות עמידות לתרופות של גידולים סרטניים, ובגישות מולקולריות חדישות לריפוי סרטן.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  אין ספרים. רק ספרות ומאמרים עדכניים.  

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:02:50