מקצוע מידע על מקצוע : סקס חיים והתפתחות - 138001

138001 - סקס חיים והתפתחות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134020 גנטיקה כללית   (   מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    
) 136105 ביולוגיה מולקולרית ותאית של התפתחות ו -    
  134020 גנטיקה כללית   ( או
  134069 ביולוגיה של ההתפתחות ו -    
) 134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    


סקס והתפתחות: החיים מתחילים בתהליך איחוי בין גמטות וממשיכים בהתפתחות העובר עד לבוגר אשר יתחיל שוב את מעגל החיים דרך הרבייה. הנושאים: הפריה, תפקיד ה-mirans בהתפתחות, היווצרות מערכות רבייה ואברי רבייה, התפתחות תאי גזע, הבסיס הגנטי למוות-תאי מתוכנן מראש, הבסיס המולקולרי להתנהגות מינית והזדקנות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 19:41:06