מקצוע מידע על מקצוע : ממחקר בסיסי לסביבת העבודה בביוטק - 138000

138000 - ממחקר בסיסי לסביבת העבודה בביוטק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הצגת עקרונות העומדים בבסיס יישומו של רעיון המתחיל במעבדה וממשיך לשלב פיתוח מוצר בפרמצבטיקה, מכשור רפואי ותעשיות ביוטכנולוגיות. נתאר ונדגים גישות מחקריות שונות המכוונות לפיתוח יישומי. ננגיש את סביבת העבודה בביוטק וחברות פארמה בישראל, מחברות הזנק לחברות גדולות. נציג את התפקיד של ארגונים תומכים כמו חממות, משקיעים, מרכזים רפואיים וכו'.
הסטודנטים מצופים להבין את השלבים הדרושים להפיכת רעיון ממחקר בתחום מדעי החיים למוצר מאושר, הגישות השונות לפיתוח מוצר ביו-רפואי, ואת התפקיד של הארגונים השונים לאורך הדרך. הם גם יכירו את סביבת העבודה של הביוטק הישראלי.


נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 22:57:35